Τομέας Ιδιωτών

Ο Τομέας Ιδιωτών απαρτίζεται από πεπειραμένους Συνεργάτες οι οποίοι εξειδικεύονται στην παροχή Νομικών Υπηρεσιών σχετικά με πάγια ζητήματα που απασχολούν άτομα και οικογένειες και ιδιαιτέρως με τις νομικές προκλήσεις που έχουν προκύψει από την οικονομική κρίση.

Αμεσότητα: Διαθέτουμε την εμπειρία, τις υποδομές και τα μέσα ώστε να ανταποκρινόμαστε άμεσα τόσο στις έκτακτες ανάγκες των πελατών μας, όσο και σε περίπλοκες υποθέσεις, προσφέροντας λεπτομερή ανάλυση των νομικών επιλογών τους.

Συνέπεια: Οι εξειδικευμένοι Συνεργάτες μας διαθέτουν μακρά πείρα στην διαχείριση Αστικών και Διοικητικών υποθέσεων και τα τελευταία χρόνια έχουν φέρει εις πέρας πολυάριθμες υποθέσεις σχετιζόμενες με τις ιδιαιτερότητες της οικονομικής κρίσης με ευνοικούς όρους για τους πελάτες μας.

Εξατομίκευση: Συνδυάζοντας άρτια νομική κατάρτιση και άριστη γνώση των σύγχρονων συνθηκών είμαστε σε θέση να χαράξουμε την νομική, στρατηγική κατεύθυνση αναλόγως των αναγκών του κάθε πελάτη μας ξεχωριστά.

Πάγια Ζητήματα

ΔΙΑΖΥΓΙΑ – ΔΙΑΤΡΟΦΕΣ

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ

ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ

ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΑ

ΑΚΙΝΗΤΑ

ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΚΑ

CLAWBACK

ΤΡΟΧΑΙΑ

Οικονομική Κρίση

ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΑ

ΜΙΣΘΩΤΙΚΕΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ

ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ

Τομέας Εταιρειών

Νεοφυείς Επιχειρήσεις

ΕΝΑΡΞΗ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ

ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

Εταιρείες

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΗΜΑΤΑ & DESIGNS

ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ

ΑΚΙΝΗΤΑ

ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ

ΜΙΣΘΩΤΙΚΕΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ

ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ

ΑΘΕΜΙΤΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

Εξειδικευμένοι Συνεργάτες του Τομέα Εταιρειών αναγνωρίζοντας την σημασία της υγιούς επιχειρηματικότητας, παρέχουν νομικές υπηρεσίες τόσο σε καταξιωμένες μικρές και μεγάλες εταιρείες όσο και σε νέους επιχειρηματίες.

Ανάπτυξη: Αντιλαμβανόμενοι την επιχειρηματική ύφεση που χαρακτηρίζει την εγχώρια αγορά, απόρροια της οικονομικής κρίσης, σκοπός μας είναι η υπόδειξη του νομικού εκείνου πλαισίου που θα επιτρέψει σε μία επιχείρηση να υπερκεράσει το τρέχον δυσμενές αναπτυξιακό κλίμα και να παρουσιάσει μια υγιή και καρποφόρα εξέλιξη.

Στρατηγική: Πέρα από εξειδικευμένες νομικές συμβουλές, το γραφείο μας προσφέρει μια στοχευμένη στρατηγική κατεύθυνση που ξεπερνά την νομική σύσταση και την επίλυση περιπτοσιολογικών νομικών ζητημάτων κι επεκτείνεται σε ένα ολοκληρωμένο πλαίσιο λειτουργικής σταθερότητας, παραγωγικής ανάπτυξης κι οικονομικής ανάτασης.

Εξειδίκευση: Η μακροχρόνια ενασχόληση του Παναγιώτη Μπαλτάκου και των Συνεργατών του Τομέα Εταιρειών σχετικά με ζητήματα Εμπορικού και Αστικού δικαίου μας παρέχουν την δυνατότητα να προσφέρουμε τις ιδιαίτερες γνώσεις και την εμπειρία μας αναλόγως του τομέα επιχειρηματικής δραστηριότητας των πελατών της Εταιρείας μας.

Τομέας Ενόπλων Δυνάμεων & Σωμάτων Ασφαλείας

Ο Τομέας Ενόπλων Δυνάμεων & Σωμάτων Ασφαλείας στελεχώνεται απο Συνεργάτες μας οι οποίοι εξειδικεύονται σε νομικά θέματα που άπτονται του υπηρεσιακού βίου των ανδρών και γυναικών του Ελληνικού Στρατού, του Πολεμικού Ναυτικού και της Αεροπορίας, της Αστυνομίας, της Πυροσβεστικής και του Λιμενικού.

Εμπειρία: O Παναγιώτης Μπαλτάκος, ως Γενικός Γραμματέας της Κυβέρνησης και διοικητικός προϊστάμενος της Κεντρικής Νομοπαρασκευαστικής Επιτροπής (ΚΕ.Ν.Ε) έλαβε ουσιαστική και λεπτομερή γνώση του τρόπου οργάνωσης και λειτουργίας των Ενόπλων Δυνάμεων και Σωμάτων Ασφαλείας και συνέβαλε στην παραγωγή σχετικών νομοθετικών κειμένων.

Υποστήριξη: Εξαιτίας της δυσχερούς οικονομικής κατάστασης της Χώρας καταννοούμε πλήρως την επιπρόσθετη δυσκολία που αντιμετωπίζουν τα στελέχη των Ε.Δ. & Σ.Α. όταν εκτός από τις απαιτήσεις της Υπηρεσίας τους βρίσκονται αντιμέτωποι με νομικά ζητήματα. Πρόθεση μας είναι η επιβοήθηση του έργου τους.

Ενημέρωση: Εξαιτίας του συνεχούς μεταβαλλόμενου νομικού πλαισίου σχετικά με το Φορολογικό καθεστώς και το Ασφαλιστικό των στελεχών, έχουμε συστήσει Ομάδα Εργασίας αποτελούμενη από εξειδικευμένους Συνεργάτες με σκοπό την ενημέρωση των ενδιαφερομένων μέσω του Newsletter μας,  σχετικά με τις ρυθμίσεις που τους αφορούν.

Σ.Π.Κ.

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ

ΑΝΑΦΟΡΕΣ & ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ

Ε.Δ.Ε.

ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ

Διεθνές Δίκαιο & Στρατηγική

Ως Υψηλή Στρατηγική νοείται ο τρόπος, η μέθοδος με την οποία τα Κράτη προσπαθούν να επιτύχουν τις επιδιώξεις τους στον τομέα της εξωτερικής πολιτικής. Στο διεθνές περιβάλλον, όπως διαμορφώθηκε με το πέρας του 2ου Παγκοσμίου Πολέμου, ένα από τα σημαντικότερα εργαλεία στην φαρέτρα όσων χαράσσουν την στρατηγική κατεύθυνση είναι το Διεθνές Δίκαιο. Με την διακρατική βία, ιδιαίτερα μεταξύ δημοκρατιών, σε ιστορικά χαμηλά, έχει παρατηρηθεί το φαινόμενο, Κυβερνήσεις, αποφεύγοντας την ένοπλη βία να στρέφονται σε αυτό που η διεθνής ακαδημαϊκή και στρατιωτική κοινότητα έχει αποκαλέσει ως lawfare.

Εκτίμηση μας είναι πως τα κυριότερα ζητήματα ζωτικής σημασίας που απασχολούν την Ελλάδα στον Τομέα της Εξωτερικής Πολιτικής έχουν νομική πτυχή και είναι στο συμφέρον της Χώρας μας να συμπεριλάβει στην Υψηλή της Στρατηγική τα νομικά όπλα που έχει στην διάθεση της.

Νομικές Υπηρεσίες

Διαθέτουμε επιστημονική ομάδα εργασίας, η οποία απαρτίζεται από Συνεργάτες με κυβερνητική εμπειρία, γνώση του διεθνούς περιβάλλοντος και κατάλληλη νομική κατάρτιση ώστε να παρέχουμε γνωμοδοτήσεις σχετικά με ζητήματα Διεθνούς Δικαίου, λαμβάνοντας υπόψιν τις επιταγές της εξωτερικής πολιτικής της Χώρας, των γεωπολιτικών συνθηκών της ευρύτερης περιοχής και το πλαίσιο υψηλής στρατηγικής το οποίο καθορίζεται από την εκάστοτε Πολιτική Ηγεσία.

ΔΙΚΑΙΟ ΠΟΛΕΜΟΥ

ΔΙΚΑΙΟ ΘΑΛΑΣΣΗΣ

ΔΙΚΑΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ

Κέντρο Διεθνούς Δικαίου & Στρατηγικής

Μέσω του Κέντρου Διεθνούς Δικαίου & Στρατηγικής  φιλοδοξούμε να συνεισφέρουμε στον εγχώριο και διεθνή διάλογο σχετικά με την σύγκλιση μεταξύ Διεθνούς Δικαίου, εξωτερικής πολιτικής και Ασφάλειας, αναδεικνύοντας τον καταλυτικό ρόλο των Διεθνών Συνθηκών και Δικαστηρίων στην διαδικασία επίτευξης των Εθνικών μας Στόχων.

Πρόθεση μας είναι η παρουσίαση καίριων ζητημάτων Διεθνών Σχέσεων με νομικές προεκτάσεις, που απασχολούν την κοινή γνώμη, με τρόπο αμερόληπτο, εμπεριστατωμένο και επιστημονικά κατοχυρωμένο.

ΑΙΓΑΙΟ

ΤΣΑΜΗΔΕΣ

ΚΥΠΡΙΑΚΟ

ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ

Νομικές Εξελίξεις