Αναφορές & Προσφυγές

Η Εταιρεία μας εξειδικεύεται στην προάσπιση των δικαιωμάτων των στελεχών των Σωμάτων Ασφαλείας και των Ενόπλων Δυνάμεων, όταν αυτά θίγονται από την συμπεριφορά της Διοίκησης παρέχοντάς του ένα πλήρες νομικό πλαίσιο επίλυσης των διαφορών τους  μέσω ενδοϋπηρεσιακών διαδικασιών.

Εξειδικευμένοι συνεργάτες συμβουλεύουν για το αποτελεσματικότερο μέσο επίλυσής της υπόθεσης κι αναλαμβάνουν της περάτωση της διαδικασίας. Ανάλογα τη φύση της διαφοράς το στέλεχος μπορεί να ασκήσει αίτηση θεραπείας ή ιεραρχική προσφυγή, ειδική διοικητική προσφυγή ή ενδικοφανή προσφυγή.

Σχετική Αρθρογραφία