Ασφαλιστικό Ενόπλων Δυνάμεων & Σωμάτων Ασφαλείας

Η οικονομική κρίση και τα νομοθετικά μέτρα που θεσπίστηκαν προς την αντιμετώπισή της, επέφεραν ραγδαίες μεταβολές στις προϋποθέσεις συνταξιοδότησης του προσωπικού των Σωμάτων Ασφαλείας και των Ενόπλων Δυνάμεων. Οι ασφαλιστικές εισφορές αυξήθηκαν, όπως και τα έτη ασφάλισης και τα όρια ηλικίας συνταξιοδότησης, ενώ οι συνταξιοδοτικές αποδοχές μειώθηκαν δραματικά. Μάλιστα, προσφάτως, καθιερώθηκε και για το  προσωπικό των Ενόπλων Δυνάμεων, ο νέος τρόπος υπολογισμού των συνταξίμων τους αποδοχών μέσω του Ενιαίου Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (ΕΦΚΑ) και των δυο τμημάτων της σύνταξης , της εθνικής και της ανταποδοτικής.

Στόχος της Εταιρείας μας, αναγνωρίζοντας το σημαίνοντα ρόλο που διαδραματίζουν τα συγκεκριμένα πεδία στη ζωή των στελεχών των Σωμάτων Ασφαλείας και των Ενόπλων Δυνάμεων, είναι η παροχή εμπεριστατωμένης νομικής συμβουλευτικής στο στάδιο της προσυνταξιοδότησης και κατά την ακόλουθη διαδικασία της συνταξιοδότησης τους.

Σχετική Αρθρογραφία