Ασφαλιστικό Ιδιωτών

H οικονομική κρίση και τα νομοθετικά μέτρα που έχουν ληφθεί, επέφεραν ραγδαίες μεταβολές στους όρους κοινωνικής ασφάλισης των πολιτών καθώς και στις προϋποθέσεις συνταξιοδότησης όλων των κατηγοριών ασφαλισμένων, του ιδιωτικού και του δημόσιου τομέα. Οι ασφαλιστικές εισφορές αυξήθηκαν, όπως και τα έτη ασφάλισης και τα όρια ηλικίας συνταξιοδότησης, ενώ οι συνταξιοδοτικές αποδοχές μειώθηκαν δραματικά.

Στόχος της Εταιρείας μας, αναγνωρίζοντας το σημαίνοντα ρόλο που διαδραματίζουν τα συγκεκριμένα πεδία στη ζωή κάθε πολίτη, είναι η παροχή εμπεριστατωμένης νομικής συμβουλευτικής καις στρατηγικής κατεύθυνσης στο στάδιο της προσυνταξιοδότησης και στην ακόλουθη διαδικασία της συνταξιοδότησης για όλες τις κατηγορίες ασφαλισμένων και για όλα τα Ασφαλιστικά Ταμεία.

Σχετική Αρθρογραφία