Αθλητικός Νόμος

Ο Π.Δ. Μπαλτάκος, με την ιδιότητα του ως Αντιπρόεδρος της “ΚΑΕ ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ” και παλαιότερα ως νομικός της σύμβουλος αλλά και διατελέσας νομικός σύμβουλος στην Ένωση Ποδοσφαιρικών Ανωνύμων Εταιρειών (Ε.Π.Α.Ε.), ασχολείται ενδελεχώς με ποινικές παραβιάσεις του αθλητικού δικαίου όπως αυτές εκδηλώνονται μέσω των περιστατικών βίας στο πλαίσιο διενέργειας αθλητικών αγώνων. Οι Συνεργάτες της Εταιρεία μας έχουν διαχειριστεί πλήθος σχετικών υποθέσεων και διαθέτουν μακρά πείρα τόσο στο σχετικό νομικό πλαίσιο, όσο και στην χάραξη κατάλληλης στρατηγικής για τους πελάτες μας.

Σχετική Αρθρογραφία