Διαζύγια – Διατροφές

Έχοντας ενεργή ενασχόληση στον τομέα του Οικογενειακού Δικαίου  κι ευσυνείδητη στάση απέναντι στα ευαίσθητα ζητήματα που ακολουθούν την λύση ενός γάμου (επιμέλεια τέκνων, διατροφή τέκνου, διατροφή συζύγου κ.α.) διαθέτουμε την απαραίτητη νομική εξειδίκευση για να παράσχουμε καθοδήγηση και συμβουλές όσο αφορά στις επιλογές που έχετε ως σύζυγος.

Πέραν των νομικών συμβουλών, υποστηρίζουμε τους πελάτες μας χαράσσοντας από κοινού την στρατηγική που θα ακολουθηθεί,

α. είτε επιλεγεί μια συναινετική διακοπή της έγγαμης συμβίωσης (συναινετικό διαζύγιο),

β. είτε κληθούμε να  προασπίσουμε με τον καλύτερο και πληρέστερο τρόπο τα συζυγικά και γονεϊκά δικαιώματά τους (διαζύγιο κατ’ αντιδικίαν, διανομή κοινής περιουσίας, επιμέλεια τέκνων, διατροφή τέκνων και συζύγου κ.α.)

Σχετική Αρθρογραφία