Διοικητικό Δικαστήριο

Η Εταιρεία μας, σε περίπτωση που αποβεί άκαρπη η προσπάθεια επίλυσης των διαφορών μεταξύ του στελέχους και της Διοίκησης, μέσω των ένδικων βοηθημάτων που παρέχει ο νόμος, αναλαμβάνει την δικαστική εκπροσώπηση του ενδιαφερομένου προς προάσπιση των θιγόμενων συμφερόντων του (Αίτηση Ακυρώσεως, Προσφυγή) παρέχοντάς άριστη νομική υποστήριξη με σκοπό την ικανοποίηση των αξιώσεών του.

Σχετική Αρθρογραφία