Ένορκη Διοικητική Εξέταση (ΕΔΕ)

Η Εταιρεία μας ειδικεύεται σε πειθαρχικά παραπτώματα στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων και Σωμάτων Ασφαλείας δίνοντας ιδιαίτερη βάση στις Ένορκές Διοικητικές Εξετάσεις ( Ε.Δ.Ε).

Η Ε.Δ.Ε. διενεργείται όταν υπάρχουν σοβαρές υπόνοιες ή ενδείξεις  διάπραξης ενός πειθαρχικού παραπτώματος κι εξετάζει το πόσο επαρκείς  είναι εν τέλει αυτές οι ενδείξεις για  την έναρξη της πειθαρχικής δίωξης. Στο σημείο αυτό διαφαίνεται η συμβολή της Ε.Δ.Ε. στην πορεία της πειθαρχικής διαδικασίας κι η σημασία της παρουσίας ενός έμπειρου νομικού συνεργάτη ο οποίος θα συνδράμει στην ομαλή και διαφανή περάτωση της εξέτασης και θα προστατέψει με τον αποτελεσματικότερο τρόπο τα δικαιώματα του εξεταζόμενου.

Σχετική Αρθρογραφία