Διαχείριση Κρίσεων

Στην Δικηγορική Εταιρεία ‘Μπαλτάκος & Συνεργάτες’ έχουμε μακρά εμπειρία στην διαχείριση κρίσεων. Διαθέτουμε τις πηγές, τα μέσα και το ανθρώπινο δυναμικό για να ανταπεξέλθουμε, προσαρμοζόμενοι στο μέγεθος του περιστατικού και στις απαιτήσεις των πελατών μας.

Οι Υπηρεσίες μας αφορούν:

  • Μικρού μεγέθους περιστατικά και ατυχήματα,
  • Ολικές καταστροφές εγκαταστάσεων, φορτίων, εμπορευμάτων ή μέσων.

Την ‘Ομάδα Διαχείρισης Κρίσεων’ αποτελούν συνεργάτες από τον Τομέα Ιδιωτών, Εταιρειών και Ενόπλων Δυνάμεων & Σωμάτων Ασφαλείας έτσι ώστε να υπάρχει δυνατότητα άμεσης ανταπόκρισης σε όλα τα πεδία δραστηριότητας μας. Είμαστε διαθέσιμοι 24/7 και 365 μέρες τον χρόνο στο τηλέφωνο +306948087578.

Η συνέπεια και ο επαγγελματισμός των ειδικά εκπαιδευμένων στην διαχείριση κρίσεων συνεργατών μας (Crisis Management: Harvard University) καθιστά εφικτή την ενσωμάτωση της Υπηρεσίας που προσφέρουμε στα ‘Εταιρικά Σχέδια Διαχείρισης Κρίσεων’ των πελατών μας.