Εμπορικά Σήματα & Designs

Έχοντας μακρά εμπειρία στον τομέα της έρευνας για διαπίστωση ύπαρξης παρεμφερών σημάτων με αυτό που ο πελάτης μας επιθυμεί να καταθέσει, δίνουμε στρατηγικές λύσεις στις περιπτώσεις που διαπιστώνεται η ύπαρξη παρόμοιου προγενέστερου σήματος. Επίσης δίνουμε καίριες συμβουλές για τη δημιουργία λογοτύπων, προκειμένου αυτά να μην θεωρηθούν κοινόχρηστα ή απομιμητικά άλλων σημάτων.

Παράλληλα,  παρέχουμε υψηλού επιπέδου συμβουλές για την κατοχύρωση πάσης φύσεως επινοήσεων, ή βιομηχανικών σχεδίων (designs) εντοπίζοντας και αναδεικνύοντας ποιο είναι πραγματικά το νέο, και άξιο προστασίας, στοιχείο τους.

Σχετική Αρθρογραφία