Ευρεσιτεχνίες

Το γραφείο μας με μακριά πορεία στον τομέα του εμπορικού δικαίου σας προσφέρει νομικές συμβουλές για την  προστασίας της εφεύρεσής σας, προβαίνοντας σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για την χορήγηση διπλώματος ευρεσιτεχνίας.

Παράλληλα παρέχουμε ένα πλήρες νομικό πλαίσιο προάσπισης τους δικαιώματος της ευρεσιτεχνίας σας σε περίπτωση προσβολής του.

Σχετική Αρθρογραφία