Η Εταιρεία

Στόχοι

Εξειδίκευση

Η παροχή εξειδικευμένων νομικών συμβουλών και στοχευμένης Στρατηγικής Κατεύθυνσης στους Τομείς Ενασχόλησης μας. Η διατήρηση μας ως μία από τις κορυφαίες Δικηγορικές Εταιρείες στην Ελλάδα.

Ενημέρωση

Η δημιουργία ενός εκτεταμένου δικτύου μέσω του οποίου οι πελάτες μας θα ενημερώνονται από τους εξειδικευμένους συνεργάτες μας έγκαιρα και έγκυρα σχετικά με τις νομικές εξελίξεις που τους αφορούν.

Επιλογή

Η προσέλκυση των ικανότερων νομικών, μέσω μιας πρωτοφανούς για τα Ελληνικά δεδομένα διαδικασίας επιλογής προσωπικού και η συνεχής μετεκπαίδευση τους.

Έρευνα

Η εκκόλαψη ενός πυρήνα νομικής σκέψης που θα συμβάλλει στην ανταλλαγή απόψεων σχετικά με το Διεθνές Δίκαιο, την Ασφάλεια και την Στρατηγική. Η υποστήριξη νέων νομικών που επιθυμούν να ασχοληθούν με τον εν λόγω τομέα Δικαίου.

Στρατηγική

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ
της καθημερινότητας

Αντιμετώπιση των συμπτωμάτων της οικονομικής κρίσης, όπως αυτά έχουν επηρρεάσει τους Έλληνες πολίτες και τις Ελληνικές Εταιρείες. Συγκεκριμένα η Εταιρεία μας έχει αναπτύξει τεράστια εμπειρία στην διαχείριση υποθέσεων υπερχρεωμένων νοικοκυριών, τραπεζικών εξωδικαστικών διακανονισμών ληξιπρόθεσμων οφειλών, μισθωτικών διαφορών και εργασιακών θεμάτων.

ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ
των στελεχών

Υποστήριξη του ανθρώπινου δυναμικού των Ενόπλων Δυνάμεων και Σωμάτων Ασφαλείας ώστε αυτό να επιτελεί το έργο του απερίσπαστο από νομικές ανησυχίες. Ο Π.Δ. Μπαλτάκος και εξειδικευμένοι Συνεργάτες της Εταιρείας διαθέτουν εκτεταμένη εμπειρία σχετικά με Υπηρεσιακά Ζητήματα και συμβουλεύουν τους πελάτες μας σχετικά με την Στρατηγική που πρέπει να ακολουθήσουν.

ΑΝΑΚΑΜΨΗ
της χώρας

Επιβοήθηση των πρωτοβουλιών που θα συμβάλλουν στην ανάκαμψη της χώρας και στην ανάκτηση του βηματισμού της. Συνεπώς στηρίζουμε νεοφυείς επιχειρήσεις με την παροχή εξειδικευμένων νομικών συμβουλών και συμβουλεύουμε μικρές και μεγάλες εταιρείες βασιζόμενοι στην εξειδίκευση μας σχετικά με τους σημαντικότερους επιχειρηματικούς κλάδους της Χώρας.

Παναγιώτης Δ. Μπαλτάκος

ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ

 • Αριστούχος απόφοιτος της Νομικής Σχολής Αθηνών
 • Συγγραφέας νομικού βιβλίου «Αστική Ευθύνη του Κράτους»

ΔΙΚΗΓΟΡΙΑ

 • Δικηγορικό Γραφείο Κουταλίδη
 • Δικηγορικό Γραφείο Λυκουρέζου
 • Ίδρυση Δικηγορικού Γραφείου Μπαλτάκος & Συνεργάτες (1993)

ΣΥΓΓΡΑΦΙΚΟ ΕΡΓΟ

 • Συγγραφέας νομικού βιβλίου «Αστική Ευθύνη του Κράτους»
 • Συγγραφέας ιστορικών μυθιστορημάτων ‘Το Τέλος του Εφιάλτη’ & ‘Ερμοκοπίδες’

ΑΘΛΗΤΙΚΑ

 • Νομικός σύμβουλος Ένωσης Ποδοσφαιρικών Ανωνύμων Εταιρειών (ΕΠΑΕ)
 • Νομικός σύμβουλος ΚΑΕ Παναθηναϊκός
 • Αντιπρόεδρος ΚΑΕ Παναθηναϊκός

ΠΟΛΙΤΙΚΗ

 • ΟΚΕ Υπ. Εξωτερικών
 • Νομικός Σύμβουλος Προέδρου Ν.Δ.
 • Έχει διατελέσει Γενικός Γραμματέας της Κυβέρνησης
 • Έχει διατελέσει Γενικός Γραμματέας Εθνικής Ενότητας