Υπερχρεωμένα Νοικοκυριά

H Εταιρεία μας, αντιλαμβανόμενη τις δυσχέρειες που επέφερε η οικονομική κρίση στους πολίτες, έχει ασχοληθεί εκτενώς με τους τρόπους αποσυμφόρησής τους από τα οικονομικά βάρη κι έχει αποκτήσει πολυετή εμπειρία στο πεδίο των Υπερχρεωμένων Νοικοκυριών.

O Νόμος Κατσέλη, όπως ονομάστηκε ο Ν. 3869/2010, τέθηκε σε ισχύ για πρώτη φορά τον Ιούλιο του 2010. Προβλέπει ρυθμίσεις για την διευθέτηση των οφειλών υπερχρεωμένων φυσικών προσώπων, ρυθμίσεις για οφειλές προς ιδιωτικά χρηματοπιστωτικά ιδρύματα και φορείς του δημοσίου (Δημόσιο, Ο.Τ.Α., Ν.Π.Δ.Δ.) ενώ δεν αφορά χρέη από εμπορικές συναλλαγές ή από αδικοπρακτική ευθύνη.

Η αίτηση για υπερχρεωμένα νοικοκυριά δύναται να εξασφαλίσει:

α) Επιμήκυνση του χρόνου αποπληρωμής των οφειλών.

β) Μειωμένο, ως και μηδενικό επιτόκιο, συνεπώς ουσιαστικά άτοκες δόσεις.

γ) Διαγραφή χρεών (μερική ή πλήρης απαλλαγή).

δ) Προστασία της κύριας κατοικίας

Σχετική Αρθρογραφία