Κληρονομικά

Η εταιρία μας παρέχει υψηλού επιπέδου νομικές υπηρεσίες γύρω από τα σημαντικότερα ζητήματα που ανακύπτουν ύστερα από τον θάνατο ενός φυσικού προσώπου και τα οποία σχετίζονται:

α. είτε με την περιουσία του κληρονομούμενου,

β. είτε με την προστασία του κληρονόμου.

Η Εταιρεία μας εξειδικεύεται σε θέματα όπως η αποδοχή ή αποποίηση της κληρονομιάς εκ μέρους του κληρονόμου, η σύνταξη κληρονομητηρίου, όπου κρίνεται αναγκαίο, η δήλωση φόρου κληρονομιάς και ο οικονομικός έλεγχος της κληρονομούμενης περιουσίας (φορολογικές υποχρεώσεις, οφειλές σε τρίτους κ.α.), η προσβολή διαθήκης.

Σχετική Αρθρογραφία