Λειτουργία Εταιρειών

Η Εταιρεία μας  αναλαμβάνει την σύσταση και διαρκή παρακολούθηση της λειτουργίας όλων των εταιρικών τύπων (Ο.Ε., Ε.Ε.,Ε.Π.Ε, .Α.Ε.,Ι.Κ.Ε) παρέχοντας πλήρη κι εξειδικευμένη νομική κάλυψη των θεμάτων που δύναται να ανακύψουν.

Καταρτισμένοι συνεργάτες μας σας συμβουλεύουν ως προς τον καταλληλότερο τύπο εταιρείας για τις επιχειρηματικές σας ανάγκες και σας επιβοηθούν στην κατάρτιση στρατηγικού σχεδίου επίτευξης των εταιρικών σας στόχων, μεγιστοποιώντας το κέρδος σας και προστατεύοντας τα  έννομά συμφέροντα των εταιρικών μελών.

Σχετική Αρθρογραφία