Μισθωτικές Διαφορές Εταιρειών

Έχοντας βαθιά γνώση της αγοράς και της εμπορικής αξίας των ακινήτων στην Αττική αλλά και στην υπόλοιπη Ελλάδα, μπορούμε να σας προτείνουμε την καλύτερη και την πλέον ρεαλιστική λύση για την μισθωτική εκμετάλλευση του ακινήτου σας.

Παράλληλα, σε περίπτωση δημιουργίας προβλημάτων στη μισθωτική σας σχέση, ανάλογα με το ύψος του μισθώματος, το ύψος της τυχόν οφειλής, το είδος της μισθωτικής σχέσης και το είδος της ισχύουσας σύμβασης, προτείνουμε την πιο οικονομική αλλά και την πιο άμεση και συμφέρουσα λύση για την προάσπιση των συμφερόντων σας.

Σχετική Αρθρογραφία