Πνευματική Ιδιοκτησία

Η Εταιρεία μας δραστηριοποιείται στον χώρο της  Πνευματικής Ιδιοκτησίας προσφέροντας μια ολοκληρωμένη προστασία των δικαιωμάτων που απορρέουν από αυτή (λογοτεχνικά, θεατρικά, μουσικά, καλλιτεχνικά και επιστημονικά δημιουργήματα).

Παρέχουμε υψηλού επιπέδου συμβουλές στον τομέα των συμβάσεων εκμετάλλευσης πνευματικών δικαιωμάτων, καθορίζοντας με σαφήνεια και πληρότητα τα δικαιώματα κάθε συμβαλλόμενου μέρους καθώς και πλήρη νομική κάλυψη σε περίπτωση προσβολής δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας.

Σχετική Αρθρογραφία