Στρατιωτικός Ποινικός Κώδικας

Ο Στρατιωτικός Ποινικός Κώδικας αποτελεί τον βασικό τομέα του ποινικού δικαίου στον οποίο δραστηριοποιούμαστε. Ο Παναγιώτης Μπαλτάκος διαθέτει μακρά εμπειρία στον εν λόγω τομέα καθώς έχει ασχοληθεί με την θέσπιση νομοθετημάτων που αφορούν τις Ένοπλές Δυνάμεις, κατά την διάρκεια της θητείας του ως Γενικός Γραμματέας της Κυβέρνησης. Επίσης, ως διοικητικός προϊστάμενος της Κεντρικής Νομοπαρασκευαστικής Επιτροπής (ΚΕ.Ν.Ε) έλαβε ουσιαστική και λεπτομερή γνώση του τρόπου οργάνωσης και λειτουργίας των Ενόπλων Δυνάμεων και συνέβαλε στην παραγωγή σχετικών νομοθετικών κειμένων. Η εμπειρία του του αυτή αξιοποιείται από τον ίδιο και τους συνεργάτες του, οι οποίοι αναλαμβάνουν την υπεράσπιση του προσωπικού των Ενόπλων Δυνάμεων σε θέματα σχετικά με το νομικό πλαίσιο του Σ.Π.Κ.

Σχετική Αρθρογραφία