Στρατηγική Κατεύθυνση

Η Εταιρεία μας αναλαμβάνει, σταθερά κι επιτυχώς, υποθέσεις που καλύπτουν όλο το φάσμα του δικαίου του αθεμίτου ανταγωνισμού, δηλαδή τόσο υποθέσεις που αφορούν πράξεις που αντίκεινται γενικότερα στα χρηστά ήθη και γίνονται προς σκοπό ανταγωνισμού εμπίπτουσες στη γενική ρήτρα του άρθρου 1 του ν. 146/14, όσο και πιο εξειδικευμένες υποθέσεις, όπως αυτές που σχετίζονται με παράνομες ή παραπλανητικές διαφημίσεις, υποθέσεις προσβολής διακριτικών γνωρισμάτων προϊόντων κλπ.

Σχετική Αρθρογραφία