Τροχαία

Το γραφείο μας παρέχει πλήρη νομική κάλυψη σε περίπτωση εμπλοκή σας σε τροχαίο ατύχημα. Συγκεκριμένα αναλαμβάνει την δικαστική επιδίωξη των αστικών αξιώσεων σας περί αποζημίωσης τόσο από τον υπαίτιο οδηγό όσο κι από τις εμπλεκόμενες ασφαλιστικές εταιρείες. Ακόμα, αναλαμβάνει την νομική σας εκπροσώπηση σε ενδεχόμενη ποινική δίκη είτε ως πολιτικός ενάγων είτε ως συνήγορος υπεράσπισης.

Σχετική Αρθρογραφία